เมืองไทยในอดีต

รัชกาลที่ 8 (หน้าที่ 3)

  

๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๕
            มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่บริเวณต้นทางหลวงประชาธิปัตย์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางหลวงพหลโยธิน เพื่อเป็นอนุสรณ์ของผู้ที่กล้าหาญของชาติ ที่ได้เสียชีวิตไปในการรบ เรียกร้องการปรับปรุงเส้นเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศส ชื่อของวีรชนไทยดังกล่าวจำนวน ๑๖๐ คน ได้จารึกไว้ ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้

๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๕
            ยกฐานะเมืองปราณบุรีเป็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ พระราชทานไว้

๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๕
            ได้มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือไทย กับทูตทหารเรือญี่ปุ่นประจำกรุงเทพ ฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองทัพเรือไทย กับ จักรพรรดินาวีญี่ปุ่น ในบริเวณอ่าวไทยและน่านน้ำภาคใต้ของอินโดจีนฝรั่งเศส สงครามมหาเอเชียบูรพา

๑๔ กันยายน ๒๔๘๕
            เป็นวันที่ทางราชการเริ่มกำหนดให้ข้าราชการหยุดยืนเคารพธงชาติ ในเวลา ๐๘.๐๐ น

๑๖ กันยายน ๒๔๘๕
            ลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อสร้างทางรถไฟสายพม่า (สายมรณะ) ญี่ปุ่นขอยืมเงินไทย ๔ ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๖ และเปิดใช้เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๘๖ เป็นระยะทางยาว ๓๐๒ ก.ม. มีสถานี ๓๗ สถานี ใช้แรงงานกรรมกรและเชลย ๖๐,๐๐๐ คน เชลยตาย ๘,๗๒๒ คนทางรถไฟสายนี้เมื่อเสร็จสงครามแล้วรัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินให้กับอังกฤษเป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท เพื่อซื้อมาเป็นของไทย เมื่อ มกราคม ๒๔๙๐

๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๕
            ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินกิจการ โดยมี ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยยันต์ เป็นผู้ว่าการองค์แรก โดยมีทุนเริ่มแรก ๒๐ ล้านบาท จากรัฐบาล

๒๘ ธันวาค$