โฉนดที่ดิน

 

   

โฉนดที่ดินของนิวซีแลนด์ (แบบเก่า)

 

โฉนดที่ดินของนิวซีแลนด์ (รุ่นใหม่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์)

 

 

โฉนดที่ดินประเทศรัสเซีย

 

โฉนดที่ดินรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย (แบบเก่า)

 

โฉนดที่ดินของประเทศอังกฤษ

โฉนดที่ดินของอังกฤษมีหลายหน้า ประมาณ 8-10 หน้า โดยจะมีปกและมีเชือกร้อย  โฉนดนี้ออกตาม พรบ Land Registration Act, 1925

แต่ตามกฎหมายใหม่ Land Registration Act, 2002 จะไม่ออกโฉนดในลักษณะนี้อีกต่อไป เพราะได้จัดทำทะเบียนโดยคอมพิวเตอร์แล้ว

ซึ่งจะออกหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน(title information document) เท่านั้น

 

โฉนดที่ดินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตเรีย

โฉนดของรัฐนิวเซาท์เวลส์รุ่นนี้เป็นช่วงก่อนออกโดยคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีรุ่นเก่ากว่านี้อีกจะมีลักษณะเดียวกันกับโฉนดเก่าแก่ของรัฐวิคตอเรีย

 

โฉนดที่ดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตเรีย (แบบเดิม)

โฉนดของออสเตรเลียนี้เป็นของรัฐนิวเซาท์เวลส์ กับรัฐวิคตอเรีย ปัจจุบันโฉนดแบบนี้ได้ยกเลิกแล้ว โดยออกเป็นโฉนดพิมพ์จากคอมพิวเตอร์แทน

สำหรับโฉนดที่ดินของรัฐวิคตอเรียฉบับแรก ออกเมื่อปี 1886 นิติกรรมโฉนดนี้ทำจากหนังสัตว์ (เรียกว่า parchment)

 

 

โฉนดที่ดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตเรีย (แบบพิมพ์จากคอมพิวเตอร์)

โฉนดของรัฐวิคตอเรียพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ เป็นขนาด A-4 ส่วนฉบับเดิมมีขนาดเล็กกว่าหนังสือพิมพ์ประมาณ 3 นิ้ว

 

ข้อมูลจาก: BlogGang.com / หมอที่ดิน

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com