ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

พ.ศ. 2535

 

 

อายุของโรงเรืนสิ่งปลูกสร้าง / ปี

อาคารประเภทตึก / หักร้อยละ

อาคารตึกครึ่งไม้ / หักร้อยละ

อาคารไม้ / หักร้อยละ

1

1

2

3

2

2

4

6

3

3

6

9

4

4

8

12

5

5

10

15

6

6

14

20

7

7

18

25

8

8

22

30

9

9

26

35

10

10

30

40

11

12

34

45

12

14

38

50

13

16

42

55

14

18

46

60

15

20

50

65

16

22

55

72

17

24

60

79

18

26

65

86

19

28

70

ที่เหลือ 93% ตลอดอายุใช้งาน

20

30

75

21

32

80

22

34

ที่เหลือ 85% ตลอดอายุใช้งาน

23

36

24

38

25

40

26

42

27

44

28

46

29

48

30

50

31

52

32

54

33

56

34

58

35

60

36

62

37

64

38

68

39

70

40

72

41

74

42

ที่เหลือ 76% ตลอดอายุใช้งาน

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

  

ที่มา: กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com