เขตอำนาจศาล ภาค 6

 

 

NO.

ชื่อศาล/ที่ตั้ง/
หมายเลขโทรศัพท์

เขตศาล

 

NO.

ชื่อศาล/ที่ตั้ง/
หมายเลขโทรศัพท์

เขตศาล

1.

ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-6851, 258-393

ทุกอำเภอ

8.

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนปีนดำริห์ อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1050, 714-640,
714-642

 

ทุกอำเภอ

2.

ศาลแขวงพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-5524

 

ทุกอำเภอ

9.

ศาลจังหวัดพิจิตร
ถนนบุษบา อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-3262-3

ทุกอำเภอ

3.

ศาลจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-1781

1. อำเภอเมืองสุโขทัย
2. อำเภอคีรีมาส
3. อำเภอศรีสำโรง
4. อำเภอบ้านด่านลานหอย
5. อำเภอกงไกรลาส

10.

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1442

1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2. อำเเภอชนแดน
3. อำเภอหนองไผ่
4. อำเภอวิเชียรบุรี
5. อำเภอศรีเทพ
6. อำเภอบึงสามพัน
7. อำเภอวังโป่ง

 

4.

ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ถนนหน้าเมือง อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1727, 623-660

 

1. อำเภอสวรรคโลก
2. อำเภอศรีสัชนาลัย
3. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
4. อำเภอศรีนคร

11.

ศาลจังหวัดหล่มสัก
ถนนวจี อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1055, 702-254

1. อำเภอหล่มสัก
2. อำเภอหล่มเก่า
3. อำเภอน้ำหนาว
4. อำเภอเขาค้อ

5.

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1251, 414-154

ทุกอำเภอ

12.

ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ถนนโกสีย์ใต้ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1038, 221-624,
228-391, 222-898, 228-391-2

 

ทุกอำเภอ

6.

ศาลจังหวัดตาก
ถนนตากสิน อ.เมือง
จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-3593, 511-963

 

1. อำเภอเมืองตาก
2. อำเภอบ้านตาก
3. อำเภอสามเงา

13.

ศาลแขวงนครสวรรค์
ถนนโกสีย์ใต้ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-3002, 229-980

ทุกอำเภอ

7.

ศาลจังหวัดแม่สอด
ถนนอติโพธิ์ อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-3349, 531-232

1. อำเภอแม่สอด
2. อำเภอแม่ระมาด
3. อำเภอบ้านท่าสองยาง
4. อำเภออุ้มผาง
5. อำเภอพบพระ

14.

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-1089, 520-711

ทุกอำเภอ

 

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com