เวบไซด์ศาลในประเทศไทย

 

 

ศาลในภาค 1

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดชัยนาท

ศาลจังหวัดมีนบุรี

ศาลแขวงดุสิต

ศาลจังหวัดลพบุรี

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

ศาลแขวงลพบุรี

ศาลจังหวัดธัญบุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลแขวงธนบุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดสระบุรี

ศาลแขวงนนทบุรี

ศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดปทุมธานี

ศาลแขวงสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแขวงปทุมวัน

ศาลจังหวัดอ่างทอง

ศาลจังหวัดพระโขนง

ศาลจังหวัดอ่างทองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลแรงงานกลาง (ธัญบุรี)

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ศาลแรงงานภาค 1 (ลพบุรี)

ศาลจังหวัดชัยนาทแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดชัยบาดาล

 


 

ศาลในภาค 2

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ศาลจังหวัดระยอง

ศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสระแก้ว

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดชลบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ศาลแขวงชลบุรี

ศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดชลบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสระแก้วแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดตราด

ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)

ศาลจังหวัดนครนายก

ศาลจังหวัดนครนายกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

 


 

ศาลในภาค 3

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ศาลจังหวัดสีคิ้ว

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ศาลแขวงสุรินทร์

ศาลแขวงนครราชสีมา

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลแขวงนครราชสีมา (พิมาย)

ศาลแขวงอุบลราชธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัจังหวัดนครราชสีมา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดนางรอง

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดบัวใหญ่

ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดภูเขียว

ศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดยโสธร

ศาลจังหวัดชัยภูมิแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดรัตนบุรี

ศาลแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 


 

ศาลในภาค 4

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลจังหวัดเลย

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ศาลจังหวัดสกลนคร

ศาลแขวงขอนแก่น

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ศาลจังหวัดหนองคาย

ศาลจังหวัดนครพนม

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดอุดรธานี

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลจังหวัดพล

ศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดมุกดาหาร

ศาลแรงงานภาค 4 (อุดรธานี)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดเลยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดมุกดาหารแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดมหาสารคามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

 


 

ศาลในภาค 5

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5

ศาลแขวงลำปาง

ศาลจังหวัดเชียงใหม่

ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลจังหวัดลำพูน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง

ศาลจังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลจังหวัดน่าน

ศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดฝาง

ศาลจังหวัดเทิง

ศาลจังหวัดพะเยา

ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดแพร่

ศาลจังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดลำปาง

ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)

ศาลจังหวัดน่านแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดพะเยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

 


 

ศาลในภาค 6

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6

ศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดตาก

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดนครสวรรค์

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลแขวงนครสวรรค์

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ีศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแขวงพิษณุโลก

ศาลจังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดพิจิตร

ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดอุทัยธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดตากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดพิจิตรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

 


 

ศาลในภาค 7

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลแขวงสุพรรณบุรี

ศาลแขวงนครปฐม

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลจังหวัดสมุทรสาครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

ศาลแรงงานกลาง (สมุทรสาคร)

ศาลจังหวัดราชบุรี

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแขวงราชบุรี

ศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี)

ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

 


 

ศาลในภาค 8

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดชุมพร

ศาลจังหวัดระนอง

ศาลจังหวัดไชยา

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ศาลจังหวัดทุ่งสง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลจังหวัดหลังสวน

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ศาลจังหวัดสมุย

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)

ศาลจังหวัดปากพนัง

ศาลจังหวัดพังงาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดชุมพรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดระนองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ศาลจังหวัดพังงา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สาขาเกาะสมุย)

 


 

ศาลในภาค 9

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ศาลจังหวัดสงขลา

ศาลจังหวัดตรัง

ศาลแขวงสงขลา

ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

ศาลจังหวัดนราธิวาส

ศาลจังหวัดสตูล

ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสตูลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดเบตง

ศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดปัตตานี

ศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา)

ศาลจังหวัดพัทลุง

ศาลจังหวัดนาทวี

ศาลจังหวัดยะลา

 

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com